Institut za ratarstrvo i povrtarstvo

Nacionalni projekti

//Nacionalni projekti
Nacionalni projekti 2016-10-15T20:31:52+00:00
Projekti finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Poboljšanje sorti, hibrida i tehnologije šećerne repe
Br. TR-31015
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Nevena Nagl (IFVCNS)
Interdisciplinarni pristup stvaranju novih sorti soje i unapređenja gajenja i dorade semena
Br. TR-31022
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jegor Miladinović (IFVCNS)
Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe
Br. TR-31066
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Nikola Hristov (IFVCNS)
Razvoj novih sorti i poboljšanja novih tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene
Br. TR-31025
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Ana Marjanović Jeromela (IFVCNS)
Povećanje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena
Br. TR-31024
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Đura Karagić (IFVCNS)
Unapređenje proizvodnje kukuruza i sirka u uslovima stresa
Br. TR-31073
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Aleksandra Nastasić (IFVCNS)
Stanje, tendencije i mogućnosti povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini
Br. TR-31072
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)
Stvaranje sorata i hibrida povrća za gajenje na otvorenom polju i zaštićenom prostoru
Br. TR-31030
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jelica Gvozdanović Varga (IFVCNS)
Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka na oranicama i travnjacima
Br. TR-31016
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Branko Ćupina
Razvoj novih tehnologija za savremenu i održivu proizvodnju povrća
Br. TR-31036
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Žarko Ilin
Farmakološki aktivne supstance i proizvodi na bazi lekovitotog aromatičnog bilja za primenu u farmaciji
Br. TR-31013
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Zeković
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu, praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje
Br. III-43007
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Ratko Kadović
Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu
Br. III-46009
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Lazar Trubatović
Savremeni biotehnološki pristup rešavanju problema suše u poljoprivredi Srbije
Br. TR-31005
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Radmila Stikić
Novi koncept oplemenjivanja sorti i hibrida povrća namenjenih održivim sistemima gajenja uz primenu biotehnoloških metoda
Br. TR-31059
Trajanje: 2011-2014.
Nosilac projekta: Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jasmina Zdravković
Unapređenje i razvoj oplemenjivanja i tehnologije proizvodnje soje
Br. TR-20094
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Svetlana Balešević-Tubić (IFVCNS)
Stvaranje hibrida kukuruza tolerantnih prema biotičkim i abiotičkim faktorima stresa
Br. TR-20101
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Goran Bekavac (IFVCNS)
Stvaranje sorti i hibrida povrća za proizvodnju u zatvorenom prostoru
Br. TR-20075
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Janko Červenski (IFVCNS)
Stvaranje i korišćenje sorti i hibrida povrća za otvoreno polje
Br. TR-20077
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jelica Gvozdanović Varga (IFVCNS)
Unapređenje kvaliteta strnih žita
Br. TR-20139
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Nikola Hristov (IFVCNS)
Stvaranje visoko produktivnih hibrida suncokreta (Helianthus annuus L.)
Br. TR-20080
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Siniša Jocić (IFVCNS)
Multidisciplinarni pristup oplemenjivanju i proizvodnji semena krmnih biljaka za konvencionalne i nove načine upotrebe
Br. TR-20090
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Slobodan Katić (IFVCNS)
Povećanje genetičkih i proizvodnih potencijala strnih žita primenom klasične i moderne biotehnologije
Br. TR-20138
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Ankica Kondić Špika (IFVCNS)
Zagađenost zemljišta opasnim i štetnim materijama i mogućnost primene različitih metoda remedijacije
Br. TR-20086
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Livija Maksimović (IFVCNS)
Stvaranje genotipova uljane repice (Brassica napus L.) za ishranu i industrijsku preradu
Br. TR-20081
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Ana Marjanović Jeromela (IFVCNS)
Poboljšanje germplazme šećerne repe u cilju povećanja prinosa i smanjenja gubitaka nastalih uticajem biotskih i abiotskih faktora
Br. TR-20020
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Nevena Nagl (IFVCNS)
Povećanje produktivnosti poljoprivrednih zemljišta u funkciji održivog razvoja
Br. TR-20082
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Petar Sekulić (IFVCNS)
Unapređenje sortimenta, tehnologije proizvodnje i primarne dorade uljane tikve golice i nevena
Br. TR-20089
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Vladimir Sikora (IFVCNS)
Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne stočne hrane
Br. TR-20083
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Branko Ćupina
Izučavanje novog proizvodnog koncepta u cilju dobijanja zdravstveno bezbednog povrća za svežu potrošnju i čuvanje uz uštedu energije
Br. TR-20147
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Mihal Đurovka
Razvoj novih tehnologija u proizvodnji povrća u uslovima održive poljoprivrede, uz očuvanje energije i zaštitu životne sredine
Br. TR-20088
Trajanje: 2008-2011.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Žarko Ilin

 

Projekti finansirani od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Karakterizacija zemljišta za oznaku geografskog porekla vina – vinogradarski rejon Tri Morave
Br. 401-00-01238/3/2015-14
Trajanje: 2015.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jordana Ninkov (IFVCNS)
Karakterizacija zemljišta vinograda za oznaku geografskog porekla vina – pilot projekat šumadijski vinogradarski rejon
Br. 401-00-01762/2014-14
Trajanje: 2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jordana Ninkov (IFVCNS)
Unapređenje kvaliteta zemljišta pod voćnjacima i rasadnicima (voća i vinove loze) u Republici Srbiji
Br. 401-00-01764/2014-14
Trajanje: 2014.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)
Potencijali Republike Srbije u pogledu kvaliteta zemljišta za organsku poljoprivrednu proizvodnju
Br. 401-00-00824/2013-14
Trajanje: 2013.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)
Očuvanje i unapređenje zemljišta pod vinogradima Republike Srbije
Trajanje: 2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jordana Ninkov (IFVCNS)
Kontrola kvaliteta i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije nekih povrtarskih vrsta u semenu
Br. 401-00-17048/2/2007-03
Trajanje: 2007-2009.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jelica Gvozdanović Varga (IFVCNS)
Praćenje pojave i uvođenje novih metoda prognoziranja štetnih organizama na strnim žitima
Br. 401-00-16422/2007-11/19
Trajanje: 2007-2009.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Radivoje Jevtić (IFVCNS)

 

Projekti finansirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Održiva proizvodnja biljnih proteina: soja, mikroorganizmi, odgovor na klimatske promene
Br.  114-451-2739/2016-01
Trajanje: 2016-2019.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Učesnik na projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac projekta: dr Jelena Marinković
Razvoj unapređenih ekoloških postupaka u obradi otpadnih voda na teritoriji AP Vojvodine
Br.  114-451-2291/2016-04
Trajanje: 2016-2019.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: doc. dr Jelena Prodanović
Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini
Br.  114-451-2126/2016-03
Trajanje: 2016-2019.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: Prof. dr Jadranka Luković
Renesansa industrijske konoplje u svetlu aktuelnih agronomsko-medicinskih izazova
Br.  114-451-2178/2016-03
Trajanje: 2016-2019.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: Prof. dr Dragana Latković
Hemijsko-tehnološko istraživanje lekovitih i aromatičnih biljnih sirovina iz konvencionalne i organske proizvodnje u Vojvodini
Br. 114-451-997/2015
Trajanje: 2015-2016.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Zeković
Primena mikrobioloških đubriva u uslovima klimatskih promena
Br. 114-451-1234/2014
Trajanje: 2014-2015.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jelena Marinković (IFVCNS)
Monitoring eventualnog prisustva GM kukuruza u Vojvodini
Br. 114-451-2355/2012
Trajanje: 2012-2013.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Goran Bekavac (IFVCNS)
Savremeni pristup tehnologiji gajenja nekih lekovitih biljaka sa osvrtom na najznačajnije patogene u Vojvodini i rumunskom delu Banata
Br. 114-451-00648/2007-01
Trajanje: 2007-2009.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Jovan Crnobarac
Unapređenje proizvodnje kabaste stočne hrane na travnjacima Vojvodine i Rumunije na teritoriji Banata
Br. 114-451-00577/2007-01
Trajanje: 2007-2009.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Branko Ćupina
Višegodišnji stacionirani ogledi u funkciji očuvanja životne sredine i postizanja optimalnih prinosa najvažnijih ratarskih biljaka u Vojvodini
Br. 114-451-01079/2008-02
Trajanje: 2008-2009.
Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Branko Marinković

 

Projekti finansirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine

Ispitivanje kvaliteta zemljišta u blizini potencijalne lokalne ekološke mreže na prostoru srednjeg Banata
Trajanje: 2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)

 

Projekti finansirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Implementacija marker asistirane selekcije (MAS) kao glavne selekcione metode u procesu oplemenjivanja najvažnijih ratarskih kultura u AP Vojvodini korišćenjem fragmentne i sekvencne analize DNK na ABI 3130 genetičkom analizatoru
Br. 401-01905/2007-2
Trajanje: 2007-2009.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Borislav Kobiljski (IFVCNS)
Objedinjavanje naučnih potencijala AP Vojvodine u oblasti primene moderne biotehnologije (molekularni DNK markeri) sa ciljem unapređenja ekonomičnosti i efikasnosti oplemenjivanja najznačajnijih ratarskih biljnih vrsta         
Trajanje: 2007-2009.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Borislav Kobiljski (IFVCNS)

 

Projekti finansirani od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada

Ispitivanje zagađenosti zemljišta pored saobraćajnica u Dunavskom parku
Trajanje: 2013.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)
Program praćenja kvaliteta poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2013. godine
Trajanje: 2013.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS))
Program praćenja kvaliteta poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2012. godine
Trajanje: 2012.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)
Program praćenja kvaliteta poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2011. godine
Trajanje: 2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)
Program praćenja kvaliteta poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2010. godine
Trajanje: 2010.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Petar Sekulić (IFVCNS)
Ispitivanje zemljišta u blizini benzinskih pumpi
Trajanje: 2010.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jordana Ninkov (IFVCNS)
Ispitivanje zemljišta i biljaka u novosadskim parkovima na sadržaj olova
Trajanje: 2010.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Tijana Zeremski (IFVCNS)

 

Projekti finansirani od strane drugih gradskih i opštinskih uprava

Ispitivanje kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Užica u 2011. godini
Trajanje: 2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Petar Sekulić (IFVCNS)
Institucija koja je finansirala projekat: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, grad Užice
Ispitivanje kvaliteta zemljišta na terirotiji Opštine Čajetina u 2012. godini
Trajanje: 2011.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)
Institucija koja je finansirala projekat: Opština Čajetina, Opštinska uprava
Ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu na teritoriji grada Užica
Trajanje: 2010.
Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Rukovodilac projekta: prof. dr Petar Sekulić (IFVCNS)
Institucija koja je finansirala projekat: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove, Služba fonda za zaštitu životne sredine Užice