Ratarstvo i povrtarstvo

Open Access Journal on Field and Vegetable Crops Research

//Ratarstvo i povrtarstvo
Ratarstvo i povrtarstvo 2017-11-16T14:36:34+00:00

Online First

Ovde su postavljeni nelektorisani rukopisi prihvaćeni za objavljivanje u časopisu „Ratarstvo i povrtarstvo“.

Ova preliminarna verzija prihvaćenog rukopisa će naknadno biti lektorisana i pripremljena za objavljivanje u konačnom obliku.

Nakon preloma i uključivanja u broj časopisa, radovi će biti sklonjeni sa ove lokacije.

Kliknite na link da pogledate sadržaj poslednjeg broja.

 

Slađana Medić-Pap, Dario Danojević, Adam Takač, Stevan Maširević, Janko Červenski, Vukašin Popović
Preliminary Results of Resistance of Tomato Accessions to Late Blight (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary)

PDF

Dragan Živančev, Aleksandra Torbica, Vojislava Momčilović, Jasna Mastilović
Impact of Genetic and Climatic Factors on Parameters of Breadmaking Quality of Wheat Kernel and Flour Starch Component

PDF

Bojana Vujošević, Jelena Kešelj, Nenad Ilić, Milan Mirosavljević, Dušan Stanisavljević, Bojan Mitrović, Petar Čanak
Effect of Different Seed Treatments on Maize Seed Germination Parameters under Optimal and Suboptimal Temperature Conditions

PDF