Ratarstvo i povrtarstvo

Open Access Journal on Field and Vegetable Crops Research

//Ratarstvo i povrtarstvo
Ratarstvo i povrtarstvo 2017-10-04T12:51:23+00:00

Online First

Ovde su postavljeni nelektorisani rukopisi prihvaćeni za objavljivanje u časopisu „Ratarstvo i povrtarstvo“.

Ova preliminarna verzija prihvaćenog rukopisa će naknadno biti lektorisana i pripremljena za objavljivanje u konačnom obliku.

Nakon preloma i uključivanja u broj časopisa, radovi će biti sklonjeni sa ove lokacije.

Kliknite na link da pogledate sadržaj poslednjeg broja.